Behöver du göra en bolagsförsäljning?

Det kan hända att du måste göra en bolagsförsäljning av olika orsaker. Kanske ska du gå i pension och ingen anhörig vill ta över ditt bolag, eller så har du gått med förlust och därför måste sälja. Ofta är det ett stort och tråkigt beslut att behöva sälja ett bolag, särskilt du haft i många år, eller haft stora förväntningar på att det skulle vara lönsamt. Vissa företag har gått i flera generationer, kanske det var din farfars far som en gång för länge sedan startade en verksamhet som nu måste gå i graven.

Tänkvärt vid en bolagsförsäljning

Det allra första du bör göra är att ta reda på vad ditt bolag är värt, och det gör du bäst genom att anlita en företagsmäklare. Värdering sker utifrån den verksamhet du bedriver, hur stort företaget är, och hur länge du har haft det. När det gäller butiker, kaféer, restauranger, hotell med flera, blir värdet givetvis högre ju mer centralt det ligger. Detta kallas då marknadsvärde. En företagsmäklare är den person som hjälper dig med din bolagsförsäljning, genom att vara med under hela transaktionsprocessen, från början till slut.

Andra sätt att värdera

Om det gäller en bolagsförsäljning där du ska överlåta företaget till en yngre generation, används inte samma förhandling om priset som när du ska sälja till en utomstående. Företagsmäklaren gör då istället en ekonomisk värdering av bolaget, där värdet på tillgångarna minskas med skulderna. Det är av stor vikt att även lagervärdet är korrekt värderat, och att de produkter som inte går att sälja mer inte räknas in. Denna värdering kallas för substansvärdering. En kassaflödesvärdering passar perfekt för de allra flesta företag och den används i hela 65–70 % av de företagsvärderingar som görs. Företagsmäklaren räknar utifrån den framtida kassaflödet – Hur det har sett i historiskt, hur branschen har utvecklats och hur konjunkturen varit. Dessa siffror räknas sedan om till ett dagsaktuellt aktie- och rörelsevärde.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *