Diskussioner

På Discussion Board har du möjlighet att ställa alla typer av frågor
som berör ämnet ”Orientaliska mattor” eller ”Svenska textilier.
Då kan alla andra också läsa vad som skrivs.

Du kan även kommentera och svara på andras frågor och synpunkter.
Allt i syfte att både ge och skaffa kunskaper i ämnet.