Om oss

AKREP, Göteborgs Orientmattklubb
bildades 1981. Idag har klubben c:a 30 medlemmar som alla är ideellt engagerade
och intresserade av de textilier vi i dagligt tal kallar ”orientaliska”.

Enskilda medlemmar har mycket stor kunskap och kännedom både; om textilier,
tillverkning, tekniker, färgning, reparation samt den kultur som förknippas
med orientaliska textilier.

Några; av medlemmarna är dessutom mycket intresserade av svenska textilier,
främst de olika vävnader som vi kallar ryamattor, bänkalängder, agedynor m.fl.
Dessa textilier har ofta stor samhörighet med de orientaliska vad gäller teknik,
mönster mm.

KLUBBEN STåR HELT UTANFÖR DEN ETABLERADE MATTHANDELN
Detta är noga genomtänkt och syftet är att de som kommer i kontakt med klubben
alltid skall veta att inga kommersiella intressen finns.

Akrep varken äger eller driver denna hemsida i dagsläget. För frågor angående hemsidan hänvisar jag till mejladressen info @ roi . se.